Szkoła pływania dzieci i niemowląt w Krakowie FLOW

Małe grupy
Stawiamy na jakość

O zajęciach

 

 Czym wyróżnia się PROGRAM NAUCZANIA FLOW:

Autorski program będący wynikiem 10-lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla małych dzieci oraz kursów zagranicznych odbytych u pionierów pływania niemowląt w Wlk. Brytanii i z Australii.

1. Program nastawiony jest na budowanie konkretnych umiejętności pływackich (zobacz niżej opis etapów nauczania) i progres. Na zajęciach śpiewamy piosenki i wykorzystujemy zabawki, ALE  zabawa nie jest celem zajęć, a środkiem. Staramy się, żeby w trakcie zajęć dziecko maksymalnie wykorzystało czas na zdobywanie umiejętności pływackich. Dlatego zabawki stosowane są z rozmysłem i w konkretnym celu m.in. żeby odwrócić uwagę, nagrodzić lub stymulować zmysły.

 

2. Uczymy miłości do wody dając dziecku szansę na budowanie poczucia własnej wartości i wolności.  Zmierzamy do coraz większej samodzielności dziecka w wodzie, dzięki czemu maluch poznaje również swoje granice i nabywa respektu do wody.

 

3. Instruktor demonstruje każde ćwiczenie, uczy bezpiecznego i prawidłowego podtrzymywania dziecka w wodzie, kieruje grupą, wskazuje kierunek, ALE to Rodzic jest w rzeczywistości nauczycielem swojego dziecka. Zależy nam na jego aktywnym i świadomym udziale w zajęciach. Dlatego najlepiej, jeżeli jest to jedna i stała osoba. Dokładnie pokazujemy i opisujemy jak wykonać każde ćwiczenie, wyjaśniamy jaki jest jego cel i jakimi umiejętnościami zaowocuje w dalszej części kursu. Nie martw się Rodzicu, jeżeli nie umiesz pływać, zajęcia odbywają się w wodzie do pasa i dostaniesz dokładną instrukcję jak wykonać każde zadanie.

 

4. Przy nauce zanurzania pod wodę nie opieramy się wyłącznie na odruchach wrodzonych, takich jak wstrzymywanie powietrza. Jest to niebezpieczne i zazwyczaj powoduje u dziecka duży stres i płacz. Najpierw oswajamy dziecko z wodą na twarzy i uczymy wstrzymywania oddechu na komendę. Jest to niestety rzadka praktyka w większości szkół 🙁

 

5. Nauka następuje powoli, w tempie odpowiednim dla dziecka, które zachęcane jest do postępów, bez nacisków.

 

6. Nie używamy rękawków  z kilku ważnych powodów:

  – wymuszają nieprawidłowe ułożenie całego ciała na wodzie (pionizują pozycję i utrzymują głowę w górze) prowadząc do słabej techniki pływania

  – utrudniają naukę kontroli oddychania (z powodu braku styczności twarzy z wodą)

  – utrudniają wykonywanie ruchów rotacyjnych i naukę kontroli równowagi

  – ograniczają widoczność, a co za tym idzie orientację w wodzie

  – ograniczają zakres pracy ramion

  – twarde zakończenie rękawka może skaleczyć twarz dziecka

  – dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa

 

Dzięki takiemu podejściu:

– Dzieci, które regularnie uczestniczące w zajęciach od 3 mies. życia w wieku ok. 1 roku potrafią z radością zanurzać się pod wodę z pomocą rodzica i samodzielnie unosić się pod wodą przez 3-5 sek., mają bardzo dobrą kontrolę oddechu, umieją poruszać nogami na komendę, trzymać się samodzielnie za brzeg.W wieku 2 lat potrafią same przemieścić się kilka metrów pod wodą, efektywnie pracować rękami i nogami, mają dobrą orientację pod wodą.

– Dziecko jest chętne do współpracy, czuje się w wodzie bezpiecznie, jest zrelaksowane i otwarte na nowe zadanie

– Mięśnie zachowują prawidłowe napięcie, co pozwala na uzyskanie płynnych i efektywnych ruchów

Organizacja zajęć:

W naszych zajęciach dzieci uczestniczą pod opieką rodzica i instruktora, którzy znajdują się z nimi w wodzie. Obecność instruktora w wodzie pozytywnie wpływa na efektywność zajęć i podnosi bezpieczeństwo. 30- minutowe lekcje odbywają się co tydzień w niecce rekreacyjnej z wodą podgrzaną do temperatury 31 – 32 stopni Celcjusza, spełniającą zaostrzone normy dotyczące jakości wody basenowej dla dzieci do lat 4 Czytaj więcejRozporządzenie. 

 

Lekcje są dedykowane dla poszczególnych grup wiekowych, względem których dobierane są ćwiczenia, które na danym etapie rozwoju dziecka odpowiadają jego możliwościom ruchowym.

 

Do naszej szkoły zapraszamy maluszki od 3 miesiąca życia do 5 lat.
Na kurs przyjmujemy dzieci od 3 miesiąca życia (gdy w miarę sztywno trzymają już główkę).

 

Najlepiej przyjść z dzieckiem na basen, gdy ma 3-4 miesiące. Do 6 – 9 miesiąca dziecko ma zakodowane odruchy pierwotne (np. odruch kopania, chwytny), lubi jeszcze leżeć na plecach (do kiedy zacznie siadać:), nie boi się obcych. Odruchy nie podtrzymywane zanikają. Dziecko roczne jest trudniej przyzwyczaić do wody niż kilkumiesięczne niemowlę, chociaż lepiej zacząć późno nić wcale:)

Warunkiem uczestnictwa dziecka w lekcjach na basenie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Przed przystąpieniem do zajęć prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, w którym znajdują się m.in. informacje o: organizacji zajęć, opłatach i karnetach, możliwości odrabiania i rezygnacji z zajęć.

Korzyści płynące z zajęć:

1. Oswojenie z wodą i nauka podstawowych umiejętności, które są niezbędne do opanowania dobrej techniki pływania w przyszłości: prawidłowe ułożenie ciała na wodzie, wyczucie balansu, kontrola oddechu, bezstresowe zanurzenie pod wodę, praca nóg i rąk, orientacja pod wodą. Ponadto uczymy samoratownictwa.

2. Doskonalenie zmysłu równowagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej i pobudzanie układu nerwowego.

3. Profilaktyka chorób górnych dróg oddechowych i zwiększenie odporności na infekcje.

4. Rozwijanie i wzmacnianie układu krążenia.

5. Regulacja napięcia mięśniowego.

6. Większa swoboda ruchów w wodzie pozwala na lepsze poznanie własnego ciała, jego granic i możliwości. Odkrywanie otoczenia staje się łatwiejsze i bardziej samodzielne.

7. Pogłębienie więzi z rodzicem podczas wspólnego pokonywania trudności i dzielenia się radością z postępów.

8. Integracja z rówieśnikami przygotowująca do funkcjonowania w grupie.

9. Miłość do wody i dobra zabawa 🙂

Etapy nauczania:

Bardzo ważne jest, żeby regularnie, minimum 1 raz w tygodniu, uczęszczać na zajęcia. Polecam zawsze wybrać się drugi raz na basen w tygodniu w ramach własnej inicjatywy, żeby dać Maluszkowi szansę powtórzyć to czego uczyliście się na zajęciach. Pamiętaj dziecko uczy się przez powtórzenia i własną eksplorację:). Jeżeli opuścisz zajęcia postaraj się je nadrobić – dajemy Ci taką możliwość.

 

Poniższy opis etapów nauczania według PROGRAMU NAUCZANIA FLOW zakłada, że Twój Mały Pływak regularnie uczestniczy w zajęciach i odrabiasz zadaną pracę domową:). Należy mieć na uwadze, że każde dziecko jest inne i w swoim indywidualnym czasie opanowuje nowe umiejętności. Poniższy opis służy jedynie przybliżeniu jakie cele stawiamy sobie w nauczaniu pływania, ale  należy mieć na uwadze, że to dziecko wyznacza nam tempo, nie należy go naciskać, ani stresować podczas nauki pływania.

I etap. 3 – 8 mies.

– Uczymy rodziców podstawowych chwytów, bezpiecznej asekuracji dziecka i udzielania pomocy na wypadek zachłyśnięcia

– Oswajamy dziecko z wodą na głowie i twarzy oraz z nowym otoczeniem (hałasem, temperaturą, obecnością innych dzieci i rodziców)

– Uczymy wstrzymywania oddechu na komendę

– Wykonujemy zanurzenia pod wodę z asystą rodzica i bez (free float)

– Uczymy bezpiecznych opadów z brzegu basenu do wody

– Wprowadzamy zabawki wspierające integrację wzrokowo– ruchową

– Uczymy chwytania za brzeg

– Wykorzystujemy chęć dziecka do leżenia na plecach

– Uczymy pracy nóg na komendę

II etap: od 8 – 12 mies.

– Kontynuujemy naukę kontroli oddechu

– Dziecko uczy się opadów do wody z pozycji siedzącej

– Mobilizujemy dziecko do pracy nóg i włączamy pracę rąk

– Doskonalimy samodzielne zanurzenia pod wodę (free float)

– Zwiększamy samodzielność dziecka w wodzie

– Doskonalimy samodzielne trzymanie się za brzeg

– Zachęcamy dziecko do leżenia na plecach

– Wprowadzamy zabawki edukacyjne, uczymy się rozróżniać kształty, kolory itp., śpiewamy piosenki

III etap: 12- 18 mies.

– Doskonalimy samodzielne zanurzenia pod wodę

– Zwiększamy dystans i czas zanurzenia

– Doskonalimy orientację pod wodą

– Mobilizujemy dziecko do samodzielnej i efektywnej pracy nóg i rąk

– Uczymy dziecko samodzielnych skoków do wody z pozycji siedzącej i stojącej

– Wprowadzamy ćwiczenia oddechowe

– Dzieci uczą się samodzielnego wychodzenia i wchodzenia z basenu

– Uczymy samoratownictwa

IV etap 18 – 2,5 roku

– Dzieci uczą się samodzielnego przemieszczania po wodzie w różnych pozycjach, z użyciem sprzętu wypornościowego i bez niego

– Uczymy kontrolowania oddechu, wstrzymywania powietrza na większych dystansach

– Wprowadzamy nurkowanie na niewielkiej głębokości z wyławianiem przedmiotów

– Dzieci uczą się samodzielnych skoków do wody i zanurzenia z przepłynięciem kilku metrów pod wodą

– Doskonalimy technikę pracy nóg i rąk

V etap: 2,5 roku wzwyż

– Uczymy dziecko samodzielnego przemieszania się w wodzie z użyciem sprzętu wypornościowego i bez niego

– Dziecko samodzielnie nurkuje i wyciąga z dna przedmioty

– Uczymy pływania strzałką

– Doskonalimy technikę pracy nóg i rąk

– Doskonalimy wyczucie balansu ciała i równowagi w wodzie

– Dzieci uczą się samodzielnych skoków do wody z zanurzeniem i pokonywaniem dystansu pod wodą

– Włączamy zabawy z elementami rywalizacji i współdziałania w grupie

Organizujemy również zajęcia nauki pływania dla grup przedszkolnych i innych ośrodków.