Szkoła pływania dzieci i niemowląt w Krakowie FLOW

Małe grupy
Stawiamy na jakość

Zasady bezpieczeństwa Szkoły FLOW dla Uczestników Zajęć

Zasady bezpieczeństwa Szkoły FLOW dla Uczestników Kursu

 

1. Nie wolno uczestniczyć w lekcji, jeżeli dziecko w dniu lekcji wymiotowało, ma rozwolnienie.

 

2.Dziecko można nakarmić minimum na 30 min. przed lekcją.

 

3. Na początku lekcji należy zgłosić prowadzącemu gorsze samopoczucie i inne dolegliwości zdrowotne występujące u Uczestnika lekcji.

 

4.Uczestnik porusza się z dzieckiem po hali basenowej trzymając je za rękę/ na rękach. Nie wolno dziecku poruszać się samodzielnie bez asekuracji przez Uczestnika.

 

5. Na lekcję Uczestnik przychodzi z dzieckiem punktualnie (wejście na halę basenową na 2-3 min. przed godziną rozpoczęcia lekcji). Spóźnienie się utrudnia dziecku adaptację do ćwiczeń, a prowadzącemu organizację lekcji.

 

6. Do niecki basenowej można wchodzić wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach – po schodach.

 

7. Uczestnik wchodzi z dzieckiem do niecki basenowej na sygnał prowadzącego lekcję, po opuszczeniu niecki przez poprzednią grupę.

 

8. Każde wyjście i powrót do niecki w czasie lekcji Uczestnik zgłasza prowadzącemu lekcję.

 

9. Uczestnik, który spóźnił się na lekcję ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego bezzwłocznie po wejściu na halę basenową.

 

10. Nieckę basenową, w której odbywa się Lekcja należy niezwłocznie opuścić po jej zakończeniu.

 

11. Uczestnik nie oddala się z dzieckiem od grupy bez wyraźnego polecenia Prowadzącego.

 

12. Uczestnik  stosuje się do poleceń Prowadzącego lekcję, jego wskazówek i instrukcji dotyczących wykonania poszczególnych ćwiczeń, w tym dotyczących bezpiecznego trzymania dziecka w wodzie i asekuracji.

 

13. Nie wolno dziecku wychodzić na brzeg bez polecenia Prowadzącego lekcję. Jeżeli jest to element ćwiczenia nie wolno dziecku oddalać się od Prowadzącego lekcję lub Uczestnika. Obowiązuje bezwzględny zakaz biegania po brzegu.

 

14. Nie wolno sadzać na brzegu dziecka, które nie potrafi jeszcze samodzielnie i stabilnie siedzieć.

 

15. Uczestnik  jest zobowiązany asekurować dziecko siedzące/ stojące na brzegu w trakcie wykonywania ćwiczenia zadanego przez prowadzącego lekcję.

 

16. Nie wolno wykonywać zeskoków z brzegu ani zanurzeń bez wyraźnego polecenia prowadzącego.

 

17. Nie wolno zostawiać dziecka na elementach wypornościowych bez asekuracji i nadzoru.

 

18. Nie wolno korzystać z maty pływającej bez pozwolenia i nadzoru prowadzącego lekcję.

 

19.Należy pilnować, żeby dziecko nie odgryzło/ oderwało kawałka elementów wykonanych z pianki  deski, makarony, maty). 

 

20. Uczestnik zobowiązany jest zachowywać bezpieczną odległość od pozostałych uczestników lekcji w trakcie wykonywania ćwiczeń.

 

21. Uczestnik po wynurzeniu dziecka spod wody ma obowiązek sprawdzić czy dziecko prawidłowo oddycha, nie krztusi się. Jeżeli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości oddechowo- krążeniowe zgłasza je niezwłocznie Prowadzącemu Lekcję lub ratownikom pełniącym dyżur na basenie.

 

22. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić prowadzącemu Lekcję, jeżeli dziecko zwymiotuje, ulegnie uderzeniu, skaleczeniu lub innym zdarzeniem w trakcie Lekcji mającym wpływ na stan jego zdrowia, bezpieczeństwo Uczestników Lekcji.

 

23. Uczestnik Lekcji podczas wykonywania ćwiczeń musi kontrolować na jakiej wysokości dziecko ma usta, żeby nie doszło do zachłyśnięcia wodą.