Szkoła pływania dzieci i niemowląt w Krakowie FLOW

Małe grupy
Stawiamy na jakość

Wytyczne COVID-19

Przedstawiamy Państwu wytyczne, które obowiązują w związku z Covid-19 na każdym z basenów:

 

Basen w Niepołomicach

 

 1. Przed wejściem do budynku należy założyć maseczkę i z zachowaniem „dystansu społecznego” zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym znajdującym się w holu, pozostawić ubranie wierzchnie oraz obuwie w wyznaczonych do tego miejscach.
 2. Do okienka kasowego podchodzić należy pojedynczo.
 3. Ograniczamy wejścia do szatni do 1 rodzica + dziecko.
 4. W strefie szatni zachowujemy maseczkę i odpowiedni dystans od pozostałych użytkowników. Pobyt w przebieralni ograniczamy do niezbędnego minimum, pamiętając jednocześnie o dezynfekcji rąk oraz przewijaków przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących.
 5. W szatni damskiej i męskiej miejsca natryskowe zostały ograniczone. Szatnia rodzinna pozostaje bez zmian.
 6. Obowiązkowo należy przejść przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 7. Na hali basenowej nie potrzebujemy maseczki, zachowujemy jednak należyty dystans od kolejnego użytkownika pływalni.

 

Basen AWF

 

 1.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 2.  Wejście na teren obiektu możliwe jest tylko i wyłącznie z osłoną ust i nosa. Osłona może być zdjęta i pozostawiona w szafce basenowej dopiero przed wejściem pod natryski. Po zakończeniu pobytu w halach basenowych i opuszczeniu strefy natrysków należy ponownie założyć osłonę i pozostawać w niej do czasu wyjścia z obiektu.
 3.  Po wejściu do obiektu wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk.
 4.  Na terenie całego obiektu, w tym również w szatniach i halach basenowych oraz w strefie natrysków obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego.
 5.  W obiekcie można korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych miejsc siedzących.
 6.  Obowiązuje ograniczony czas korzystania z pływalni. Limity czasowe pobytu w obszarze hal basenowych i szatni oraz godziny dezynfekcji określa wywieszony na terenie obiektu harmonogram wejść na Pływalnie.
 7. Harmonogram jest również na stronie internetowej https://basen.awf.krakow.pl/
 8.  Zaleca się opuszczenie obiektu przez osoby nie uczestniczące w danych zajęcia na pływalni (osoby odprowadzające dzieci na zajęcia z pływania i oczekujące na ich zakończenie)
 9. Należy bezwzględnie przestrzegać wywieszonych instrukcji jak również stosować się do zaleceń pracowników obsługi obiekt

 

 

Ponadto przypominamy o zasadach higieny użytkowników pływalni:

1. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie mydłem całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej

2. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe.

PAMIĘTAJ O ZASADZIE „Basen jest tak czysty jak czysty jesteś TY”

 

 

Park Wodny

 

 1. W przestrzeniach ogólnodostępnych jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu 2 m od innych osób, obowiązku takiego nie ma na hali basenowej.
 2. Miejsca dla osób oczekujących na wejście i wyjście są wyznaczone w odległościach co 2m. Do okienka kasowego podchodzimy pojednyńczo lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 3. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji rąk oraz przewijaków przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących. Pamiętajmy także o starannej kąpieli i umyciu całego ciała pod natryskiem.
 4. Kluczyki do szafek wydawane są sekcjami, celem zapewnienia możliwości bieżącej dezynfekcji użytych szafek oraz kluczyków.
 5. Obiekt dezynfekowany jest przez całą dobę przez serwis sprzątający.
 6. Utrzymane zostają rygorystyczne zasady w zakresie wysokiej częstotliwości wymiany powietrza oraz technologii oczyszczania wody.
 7.  Restauracja rodzinna funkcjonuje zgodnie z wytycznymi dla obiektów gastronomicznych.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj [KLIK]

 

W związku z wytycznymi dot. przyjęcia protokołu postępowania na wypadek ustalenia podejrzenia zakażenia koronawirusem ( w okresie trwania epidemii) w obrębie działalności Parku Wodnego w Krakowie S.A., niezbędnym może się okazać ustalenie listy osób (pracowników, obsługi zewnętrznej, Klientów, innych osób trzecich), które przebywały w przestrzeni objętej ryzykiem zakażenia oraz przekazanie tej listy służbom sanitarnym prowadzącym dochodzenie epidemiologiczne.

Na taką ewentualność Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe lub opis stanu zdrowia (opis objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia koronawirusem) mogą być pozyskane przez Park Wodny w Krakowie S.A. (jako Administratora Danych Osobowych)  w celu przekazania do służb sanitarnych:

– dane zwykłe na podstawie art. 6 ust 1 lit c )RODO – w związku z przepisami prawa obowiązującego, a także art. 6 ust 1 lit e) RODO –  do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym

– dane o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit i ) RODO – w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z tych tytułów dane mogą być przechowywane przez Park Wodny w Krakowie S.A. do 2 tygodni od ich zebrania.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj [KLIK]